Petersdal 4 APR17

SAS Flyvehistorisk Digest
🇩🇰  🇳🇴   🇸🇪
Nytåret 2018🎈🎉🎈🎉🎈
Käre alle!
Först vil jeg önske alle et rigtigt godt Nytår, og tak for et godt samarbejde i året der gik. Der er sket meget gr. flytning til vor nye domecil, men ingen skal tro at vi er färdige nu!
Der er meget mere der skal göres!
Et lille resumé om hvor vi står lige nu!
Det har väret en travl tid, både op til indvielsen og siden hen få alle tingene på plads! Masser af arbejde og for få händer!
Vi har forsögt at holde åbent om Söndagene for at få lidt flere “husarer” ind, besögene har väret lidt op og ned, men har vel väret rimelig, og vi fortsätter med det! Vi har fået en del nye medlemmer, takket väre dette, men også takket väre vore “flyers” som vi har fået fremstillet, samt vor hjemmeside som ofte bliver besögt  hvorfor vi ligeledes også har fået et större salg i salgsboden! Kommenende år har vi i förste kvartal allerede bestillinger på ca. 15 rundvisninger af grupper mellem 15 & 30 personer ad gangen! Det er selvfölgelig godt, og det öger også vort salg, medlems skaren, etc. etc.
Er der nogen som er interesseret i at hjälpe til, både at stille op som Söndagsvagter, og andre
Arrangementer, så giv os lige et praj på kontoret, eller snak med Carsten, Nikolai, Erik O, Frank, Niels Carl & mig, så vi kan få lavet en lille gruppe vi kan ringe rundt til når der er noget på tapetet!
P-pladser er noget vi har kämpet hårdt for, og I kender sikkert alle 2 timers P pladserne, men hvis vi er der mere end to timer har vi altså fået 2 – P Kort til PF, der ligger der hvor Östvagten lå tidligere, tät på det gamle Personalehus hvor vi kan holde hele dögnet. Disse skal dog fortrinsvis bruges til Söndags vagterne og Oslo vagterne, men ellers er det åbent for alle at låne dem, og her tänker jeg også på dem som transporterer div. ting frem og tilbage til Samlingen. Erik Oxtorp og jeg står for dette, så kontakt os om I har brug for det! Ydermere har vi tilgang til 4 P-kort som gälder fra kl. 17:30- 09:00. Dette letter lidt for vore aftens aktiviteter.
M.h.t. salgsboden har vi fra det nye år endelig fået A-320 NEO & B-737-800 i
Celebration farver og numerering.
Endvidere har vi fået to böger skrevet at kunstneren og stationschefen “JOLO” alias Jørgen Løvgret!
De heder “Ruteflyet der snød Idi Amin” & “Ruteflyet der landede bag muren” som begge handler om Jørgens udstationering i h.h.v. Uganda & DDR. Interessant läsning til
tilbudspriser, men der er jo mange andre fantastiske fly böger for nörder!
Tänk også på vort bibliotek hvor man kan låne böger og tidsskrifter med hjem.
Näste “digest” udkommer d. 02. Apr. 2018
Senere på året planlägger vi en seance da DDL jo har 100 års Jubiläum! Har I nogle foreslag eller idéer til hvad man kunne göre, så tal med mig eller nogen fra bestyrelsen. Samtidig tänk lige på at vi stadig savner en Kasserer i Foreningen! Der må da väre nogen som kan og er interesseret!
Endnu engang:
Rigtig godt Nytår til jer alle, önsker Formanden med bestyrelse!
Jan

PS!
Midlertidig kasserer
Erik Oxtorp gör opmärksom på at vi trods travlhed er klare til at modtage medlems kontingent på: kr.250,-, som enten kan indbetales på vor bankkonto (mærk betalingen “kont” efterfulgt af navn) som fremgår af hjemmesiden, eller direkte på kontoret når vi har åbent!

Velkommen til SAS Flyvehistorisk Forening

(cvr 38124536)

 

Her er en kort introduktion til foreningen og foreningens baggrund:
SAS var luftfartsselskabet som satte Skandinavien på verdenskortet. Verdens første flernationale luftfarts-selskab af de nationale selskaber: DDL i Danmark, DNL i Norge og ABA i Sverige gjorde Skandinavien kendt da man i halvtredserne indviede de første POLAR-ruter for trafikfly til hhv. Los Angeles og Tokyo med stor bevågenhed fra hele verden.

 

Bevar fortiden for eftertiden

SAS Flyvehistorisk Forening, blev stiftet 15. februar 1979 efter ønske fra Teknisk Afdeling om hjælp til restaurering og support af materiel til Danmarks Flyvemuseum – nu Danmarks Tekniske Museum,   og samtidig fremme interessen for den flyvehistoriske relation til SAS.

Foreningen modtager, arkiverer og bevarer flyvehistorisk dokumentation og andet af interesse for eftertiden, vi er samtidig depot for SAS Museet i Oslo.

SAS MUSEET på Gardermoen/Oslo, der blev indviet i december 2003, er med støtte af SAS og OSL-lufthavn drevet af de tre Skandinaviske foreninger og deres dedikerede medlemmer .

I årets løb har vi flere flyvehistoriske arrangementer med foredrag, film og ekskursioner m.m., der afholdes den første onsdag i månederne februar, marts, april og maj samt september, oktober, november og december. Foreningens faste ugentlige åbnings-tider, om onsdagen, bliver varetaget af en håndfuld medlemmer der har forskellige arbejdsopgaver såsom registrering af indkomne effekter, arkivering, udstilling og vedligehold samt rundvisning af gæster.

Foreningen råder over lokaler på Petersdalvej 1, 2770 Kastrup, der er indrettet til arkiv, medlems-møder, biograf, kontor samt en flyhistorisk udstilling  – med dokumentation og effekter fra den forgangne tid.

December 2017