Velkommen til SAS Flyvehistorisk Forening (cvr 38124536)

Her er en kort introduktion til foreningen og foreningens baggrund:
SAS var luftfartsselskabet som satte Skandinavien på verdenskortet. Verdens første flernationale luftfarts-selskab af de nationale selskaber: DDL i Danmark, DNL i Norge og ABA i Sverige gjorde Skandinavien kendt da man i halvtredserne indviede de første POLAR-ruter for trafikfly til hhv. Los Angeles og Tokyo med stor bevågenhed fra hele verden.

 

Bevar fortiden for eftertiden

SAS Flyvehistorisk Forening, blev stiftet 15. februar 1979 efter ønske fra Teknisk Afdeling om hjælp til restaurering og support af materiel til Danmarks Flyvemuseum – nu Danmarks Tekniske Museum,   og samtidig fremme interessen for den flyvehistoriske relation til SAS.

Foreningen modtager, arkiverer og bevarer flyvehistorisk dokumentation og andet af interesse for eftertiden, vi er samtidig depot for SAS Museet i Oslo.

SAS MUSEET på Gardermoen/Oslo, der blev indviet i december 2003, er med støtte af SAS og OSL-lufthavn drevet af de tre Skandinaviske foreninger og deres dedikerede medlemmer .

I årets løb har vi flere flyvehistoriske arrangementer med foredrag, film og ekskursioner m.m., der afholdes den første onsdag i månederne februar, marts, april og maj samt september, oktober, november og december. Foreningens faste ugentlige åbnings-tider, om onsdagen, bliver varetaget af en håndfuld medlemmer der har forskellige arbejdsopgaver såsom registrering af indkomne effekter, arkivering, udstilling og vedligehold samt rundvisning af gæster.

Desuden holder vi åbent på søndage 13.00-17.00 9 vinterhalvåret.

Foreningen råder pt. over lokaler på Petersdalvej 1, 2770 Kastup der er indrettet til arkiv, medlems-møder, biograf, kontor samt vor flyhistoriske udstilling  – med dokumentation og effekter fra den forgangne tid.

 

December 2017